volver

La Fundació disposa d'una biblioteca de referències especialitzada, a disposició dels investigadors i estudiosos.