bl

CIRNE és una fundació d’iniciativa privada, amb vocació pública, que té per objecte, segons els seus estatuts,
- contribuir al desenvolupament del pensament i la cultura des de posicions progressistes i el respecte als drets humans.
- el patrocini, foment i organització d’iniciatives encaminades a la defensa, la divulgació i l’exaltació dels valors culturals, científics i humanístics.
- la promoció, difusió i conservació del patrimoni historicoartístic i documental.
- la protecció del patrimoni natural i el foment del desenvolupament sostenible i mediambiental.
- La fundació ha nascut i té la seu social a Xàbia, a la Avda. D’Alacant, núm. 18, si bé l’àmbit d’actuació excedeix els límits locals.

Compta amb els espais i les activitats estables següents:

-Un espai, estructurat especialment per a exposicions, ja siga manifestacions artístiques, de contingut històric o etnogràfic; concerts musicals, d’un sol instrument o de cambra; xarrades i conferències, etc.; i per a la realització de jornades culturals i reunions d’associacions que compartisquen els mateixos fins que la fundació.
- Una bibilioteca de referències especialitzada, a disposició dels investigadors i estudiosos.
- Un arxiu, històric i d’imatges (bàsicament fotogràfic), amb bases de dades de documentació escrita i gràfica.
- Una hemeroteca, d’àmbit comarcal, completa, dels segles XIX i XX.

- Igualment, la fundació CIRNE, en el seu esforç institucional, considera important la convocatòria de beques d’estudi i d’ajudes a la investigació, així com la col.laboració amb d’altres fundacions, entitats o institucions, ja siguen públiques o privades, destinada a la consecució dels seus fins.

- La fundació, a través del seu equip humà, amb preparació i capacitat, ofereix els serveis d’assesssorament cultural a institucions privades o públiques, i a la ciutadania en general.

- El patronat de la fundació programarà anualment les activitats, ja siga exposicions, concerts musicals, conferències, publicacions, cursos, congressos, etc. que considere pertinents i, oportunament, les farà públiques per al gaudiment general.

Fundació Cirne - Avda. Alacant 18, Xàbia tel: 96 579 67 80 - info@fundaciocirne.org

CIF. G54259908/ Inscrita en el Reg. de fundacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. 167-A


Local Fundació Cirne from Fundació Cirne on Vimeo.